דוחות חודשיים – דוח הכנסות והוצאות פשיטת רגל

Back חזרה לחדלות פירעון

דוח על הכנסות והוצאות חייב בהליך חדלות פירעון:

כאשר חייב נכנס להליך של שיקום כלכלי (בשמו הקודם "הליך פשיטת רגל"), הוא נדרש לעמוד במספר דרישות שונות, ביניהן הגשת דוח דו חודשי.

אחת לחודשיים, היחיד מגיש לממונה ("הכונס הרשמי") ולנאמן (עו"ד שמונה מטעם הממונה לטפל בתיק), דו"ח הדומה למאזן, בו מפורטות ההכנסות וההוצאות של התא המשפחתי לתקופה של חודשיים.

את הדו"ח יש להגיש עד ל-10 לחודש, כלומר עד ליום 10 למרץ, נדרש היחיד להגיש את הדו"ח של חודשים ינואר-פברואר שקדמו לו.

מטרת הגשת הדו"ח היא, לעקוב אחר הוצאות החייב והתא המשפחתי שלו, בכדי שניתן יהיה לשקף את מצבו הכלכלי, ולבחון האם ניתן להפחית/להגדיל את התשלום החודשי. 

כמו כן, הדו"ח מסייע לממונה ולנאמן לגבש המלצה על התנהלות החייב בהליך, וכן הדוחות מהווים בסיס לתכנית הפירעון אשר תגובש לחייב – לקראת סוף ההליך.

לדו"ח יש לצרף אסמכאות בדבר הכנסות והוצאות פשיטת רגל – (תלושי משכורת, תשלום על שכירות, מים, חשמל, ארנונה, מזון וכו' ), לרבות אישורים על תשלום "התשלום החודשי", אשר נקבע לחייב בצו לפתיחת הליכים.

דוח על הכנסות והוצאות חייב בהליך חדלות פירעון

 

את הדו"ח החודשי המלא ניתן להוריד בקישור המצורף כאן ולאחר מכן לסרוק את הדו"ח המלא בצירוף האסמכתאות ולהגישו בקישור המצורף כאן.

חייב אשר לא מגיש דוחות חודשיים, נחשב כמי שלא משתף פעולה בהליך לשיקום כלכלי, והדבר עלול להביא לביטול ההליך כמו גם סנקציות נוספות.

משכך, מוצע לחייב היחיד לעמוד בדרישות ההליך בדווקנות ולמלא אחר הדרישות בהליך.

במידה ולא הוגשו דוחות חודשיים משך תקופה ארוכה, הרי שגם לכך יש פיתרון, וכל עוד החייב נמצא בהליך לשיקום כלכלי (הליך פשיטת רגל – לשעבר) – ניתן ורצוי לתקן את המחדלים.

להתייעצות עם עו"ד לפשיטת רגל מלאו טופס מקוון או צרו איתנו קשר ונשמח לעמוד לרשותכם בכל רגע.

דוח הכנסות והוצאות פשיטת רגל
צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search