גימלה מהמוסד לביטוח לאומי לפושט רגל

Back חזרה לחדלות פירעון

בעמוד זה תמצאו מידע על גימלה לחדלי פרעון מהמוסד לביטוח לאומי לפושט רגל ולחדלי פירעון.

האם כספים שהחייב – פושט הרגל מקבל מהמוסד לביטוח לאומי מוגנים מפני הנאמן בפשיטת רגל?

שאלה זו נדונה בעניין פש"ר (י-ם) 19852-09-10 גורפל יבגני נ' כונס הנכסים הרשמי מחוז ירושלים (פורסם בנבו, 4.7.2016), במסגרתה קיבל החייב מענק חד פעמי מהמוסד לביטוח לאומי על סך של 40,057 ש"ח בגין גמלת נכות.

לשיטת החייב והכונס הרשמי, הכספים מוגנים מפני הנאמן וקופת פשיטת הרגל, בהתאם לסעיפים 303 ו-311 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 שקובעים כי הכספים מוגנים מפני הליכי פשיטת רגל.

כך למשל קובע סעיף 303(א) לחוק הביטוח הלאומי:

"זכות לגמלת כסף אינה ניתנת להעברה, לערבות או לעיקול בכל דרך שהיא אלא לשם תשלום מזונות המגיעים מהזכאי לגמלה לפי פסק דין של בית משפט או של בית דין מוסמך".

וכן סעיף 311 לחוק הביטוח הלאומי:

"זכותו של אדם לגמלה לא תוקנה לכונס הרשמי או לנאמן בהליכים לפי פקודת פשיטת הרגל".

 

גימלה מהמוסד לביטוח לאומי בהיבט נוסף

לעומת האמור, הפנה הנאמן לסעיף 85 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם – 1980 שלפיו גימלה לחדלי פרעון היא בבחינת נכס "השייך לפושט הרגל, או המוקנה לו, בתחילת פשיטת הרגל, וכל נכס שירכוש, או שיוקנה לו, לפני הפטרו".

בית המשפט הכריע לטובת הנאמן וקבע כי גימלה מהמוסד לביטוח לאומי המהוונת שייכת לקופת פשיטת הרגל בהיותה נכס שמוקנה לנאמן.

 

גימלה מהמוסד לביטוח לאומי לפושט רגל – הכיצד?

בית המשפט ציין תחילה כי טענת הנאמן שלפיה פקודת פשיטת הרגל מהווה הסדר ספציפי ביחס לחוק הביטוח הלאומי – דינה להידחות שכן סעיף 311 לחוק הביטוח הלאומי הוא זה שמהווה הסדר ספציפי בקשר עם גימלה לחדלי פרעון של החייב.

עוד ציין כי אין תחולה לסעיף 85 לפקודת פשיטת הרגל שכן זה עוסק בכספי קופת גמל ולא בגמלה שלפי המוסד לביטוח לאומי.

עם זאת, בית המשפט הפנה לסעיף 303(ב) לחוק הביטוח הלאומי שלפיו:

"הוראת סעיף קטן (א) תחול גם על גמלת כסף ששולמה באמצעות בנק… במשך שלושים ימים מיום ששולמה".

לפי סעיף זה, קיימת הגנה נוספת ומוגבלת למשך 30 יום על כספי הגימלה לחדלי פרעון שכבר הופקדו בחשבון הבנק של החייב, ולכן ההגנה שבסעיף 303(א)

לחוק הביטוח הלאומי חלה על הזכות לגמלה, אך לא על כספי הגמלה שכבר שולמו (רע"א 4209/98 לוי נ' בנק לאומי בע"מ (26.4.1999)).

משכך, בית המשפט הסיק כי גם ההגנה שבסעיף 311 לחוק חלה על הזכות לקבלת גימלה מהמוסד לביטוח לאומי ולא על כספי גמלה שכבר הועברו לידי החייב ומצויים בחשבונו, ולכן הורה לחייב להעביר את הכספים לידי הנאמן.

מעוניינים במידע נוסף על גימלה מהמוסד לביטוח לאומי לפושט רגל? להתייעץ עם עו״ד לחדלות פירעון? צרו איתנו קשר ונשמח לסייע בכל.

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search