בקשה חוזרת לפשיטת רגל

Back חזרה לחדלות פירעון

האם ניתן להגיש בקשה נוספת לפשיטת רגל לאחר קבלת הפטר?

חייב אשר נכנס להליכי פשיטת רגל, ובית המשפט הפטיר אותו מחובותיו, רשאי להגיש בקשה חוזרת להליכי פשיטת רגל במידה ונקלע לחובות פעם נוספת, ובלבד שחלפו 5 שנים מהמועד בו הסתיים ההליך הקודם בהפטר.

נפנה לסעיף 90 לפקודת פשיטת הרגל[נוסח חדש], תש"ם-1980:

איסור על פשיטת רגל נוספת (תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1996

90א.   חייב שהוכרז פושט רגל על פי בקשתו וקיבל הפטר, לא יהיה רשאי להגיש בקשה נוספת לפשיטת רגל תוך חמש שנים מיום מתן צו ההפטר.

בקשה חוזרת לפשיטת רגל/למתן צו כינוס או הליכי פשיטת רגל שבוטלו

חייב אשר נכנס להליך פשיטת רגל וההליך לא הסתיים בהפטר או בהסדר, קרי, ההליך בוטל מחמת "ניצול לרעה" של ההליך, חוסר תום לב או סיבה אחרת שקשורה להתנהלות שלילית של החייב, רשאי להגיש בקשה חוזרת ליתן לו צו כינוס ולבוא בשערי הליך פשיטת הרגל.

בשונה מפשיטת רגל נוספת, שעניינה בקשה נוספת לאחר הפטר, לא נקבעה הוראת חוק כיצד יש לנהוג בעניין זה, והדבר נתון לשיקול דעתו של בית המשפט.

סוגיה כגון דא נדונה בהליך ע"א 8673/13 ג'מיל אלקצאצי נ' כונס הנכסים הרשמי (פורסם בנבו, 2.4.2014), שם קבע הכונס הרשמי כי כדי לחזור להליך פשיטת הרגל, שומה על החייב להמתין תקופת צינון של שנתיים וחצי.

בית המשפט העליון ציין כי מדובר בתקופה ארוכה מידי ועל כן קבע את הכללים הבאים:

"נראה לנו כנכון להעמיד תקופת פניה מחדש במקרה של ביטול כינוס עקב מחדלי החייב, וכדי ליתן ביטוי ראוי למחדלים, על בין שנה לשנה וחצי לפי שיקולו של בית המשפט, ובמקרים חמורים יותר עד שנתיים וחצי."

משרד עורכי דין אביתר כהן ושות' עוסק בהליכי חדלות פירעון, פשיטת רגל, פירוק חברות, הבראת חברות ובמשפט אזרחי מסחרי.

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search