איסורים והגבלות שמוטלים על חייב בהליך פשיטת רגל

Back חזרה לחדלות פירעון

איסורים והגבלות שמוטלים על חייב בהליך פשיטת רגל, נולדים עם מתן צו הכינוס.

משעה שהחייב קיבל צו כינוס, הרי שהוא נכנס בשערי הליך פשיטת הרגל, וזוכה להגנה מפני נושיו לרבות הליכי גביית חובות בהוצאה לפועל.

יצוין כי ההגבלות והאיסורים בהליך פשיטת הרגל חלים לכאורה רק לאחר הכרזת החייב כפושט רגל בהתאם לסעיף 42א. לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980 ("הפקודה"), אולם בפועל, בתי המשפט קובעים כי כבר עם מתן צו הכינוס, יחולו ההגבלות והאיסורים על החייב ובהתאם לסעיף 18ב. לפקודה.

 

הגבלות על פושט רגל

  1. החייב מנוע לצאת את הארץ.
  2. החייב מוגדר כלקוח מוגבל מיוחד כמשמעו בחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981 ולכן לא יכול לעשות שימוש בהמחאות.
  3. החייב מנוע מלעשות שימוש בכרטיס אשראי.
  4. החייב מנוע מלשמש כבעל עניין בתאגיד או לייסד תאגיד חדש.

 

הגבלות שמתבטלות עם מתן צו הכינוס:

יצוין שכיום בתי המשפט מורים בצו הכינוס על ביטול הגבלות שונות שהוטלו על החייב במסגרת תיקי ההוצאה לפועל, ובין אלה:

  1. ביטול הגבלה שהוטלה על רישיון הנהיגה של החייב לרבות חידוש רישיון.
  2. ביטול העיקולים שהוטלו על חשבונות הבנק של החייב ו/או במסגרות אחרות.
  3. עיכוב הליכים כללי כנגד כל הליך משפטי או אחר שמתנהל כנגד החייב. יצוין כי לעניין זה קיימים חריגים, כדוגמת הליכים פליליים וכו'.
  4. זכאות לפתוח חשבון בנק ללא אשראי וללא המחאות אולם ניתן לעשות שימוש בכרטיס מגנטי מסוג "דביט" ("כרטיס לחיוב מידי")

 

הגבלות על חייב בהליך הסדר נושים לפי סעיף 19א' לפקודה:

הליך הסדר נושים לפי סעיף 19 א' לפקודה, הוא הליך שנועד להסדיר את החובות עם נושי החייב, מבלי שהחייב נכנס בשערי צו הכינוס ומוכרז כפושט רגל.

דרישת מינימום להצעת הסדר לפי סעיף 19 א' לפקודה היא התחייבות לתשלום 30% לפחות מהחובות הרגילים.

להליך זה יתרונות רבים עליהם תוכלו לקרוא בהרחבה כאן. 

עם זאת, יש ליתן את הדעת כי החייב שמבקש להגיע להסדר עם נושיו – לא בהכרח יזכה לקבל צו לעיכוב הליכים שמתנהלים נגדו בהליכי ההוצאה לפועל בהתאם להלכת ע"א 5500/16 גאלב עבאס נ' כונס הנכסים רשמי שניתנה ביום 7.11.2016, שלפיה קיים הבדל בין צו כנוס לבין הליך הסדר נושים לפי סעיף 19 א' לפקודה.

בעוד שבבקשת חייב להיכנס בשערי הליך פשיטת רגל, מעוכבים כל ההליכים נגדו עם מתן צו הכינוס, הרי שברירת המחדל בהליך לפי סעיף 19א' לפקודה היא שההליכים כנגד החייב ממשיכים להתנהל כסידרם וכל הגבלה שהוטלה על החייב תיבחן באופן פרטני לגופה.

מהעבר השני יש לציין כי ההגבלות שמנויות מעלה לפי סעיף 42 לפקודה לא חלות על חייב שמגבש הסדר נושים לפי סעיף 19 א' לפקודה.

בכל מקרה שהוא, מומלץ להתייעץ עם עורך דין לפשיטת רגל, שעיקר עיסוקו הוא בהליכי חדלות פירעון ובפשיטת רגל, כך שניתן יהיה לבחור את הדרך הטובה ביותר עבור החייב להתמודד עם החובות ולצאת לדרך חדשה.

צרו קשר עוד היום עם משרד עורכי דין אביתר כהן ושות' לפגישת ייעוץ.

 

 

 

 

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search