איך מגישים תביעת חוב מקוונת

Back חזרה לחדלות פירעון

חדלות פירעון
כאשר אדם או תאגיד נקלעים לחדלות פירעון, מתחיל הליך לכינוס נכסים לצורך גבייה מקסימאלית של החוב כלפי הנושים. זאת מהטעם שתכלית הליך חדלות הפירעון, היא לאגד את הנושים תחת "מטריה אחת", ולמנוע מצב בו נושה אחד נפרע מחובו (באופן מלא או חלקי) על חשבון חברו. הנושים של החייב או התאגיד הם אותם גורמים להם החייב חב כסף. עם זאת, מטרתם של הליכי חדלות הפירעון היא להביא למצב בו מצד אחד הנושים של החייב קיבלו כמה שיותר מחובם בחזרה, אך זאת תוך הבטחה שבסוף ההליך, החייב יוכל להשתקם מבחינה כלכלית, ולפתוח דף חדש בחייו, תוך שמירה על כבודו ושילובו בחברה ובמרקם החיים הכלכלי – מחדש.
על אף שייתכן שנראה לא צודק לפטור אדם מפירעון מלוא חובותיו, דבר שעלול לקרות במסגרת הליך חדלות פירעון ברמה כזו או אחרת, המחוקק רואה בכך צורך קריטי: לאפשר לחייבים לחזור להתנהל באופן אופטימלי כלכלית. מטבע הדברים, גישה זו לעתים כרוכה בנטילת סיכונים ולעתים אף כישלון של העסק.

תביעת חוב
לאחר שקיבל החייב צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון, נדרשים הנושים לתבוע את חובם מהחייב, דרך הגשת תביעת חוב לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי – לשעבר, כונס הנכסים הרשמי. יש לשים לב, כי קיימות הנחיות ברורות ולעתים אף נוקשות באשר להגשת התביעה:
יש להגישה בתוך שישה חודשים ממועד מתן צו פתיחת הליכים לחייב – אדם או תאגיד. בנוסף, את התביעה נושה יכול להגיש באופן ידני או מקוון, לבחירתו, ולשלם אגרה בת 35 שקלים. מעבר לכך, נדרשת הוספת תצהיר חתום ומאומת על ידי עורך דין, בו הנושה מתחייב על אמיתות העובדות המוצגות בתביעתו. דין תצהיר זה כדין עדות בבית משפט.
בנוסף, כנראה שהדרישה המורכבת ביותר, הינה מסירת מידע כמה שיותר מפורט על אודות החוב כמפורט בתקנה 121(א) לתקנות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. כך למשל, מהו בדיוק סכום החוב, מה שיעור הקרן ומה שיעור הריבית. יתרה מזאת, יש לפרט איך הריבית מורכבת ומחושבת.
בנוסף, יש לפרט האם החוב מובטח באיזשהו אופן (למשל, האם יש משכון כלשהוא או ערבות או בטוחה אחרת שאמורים להבטיח לנושה את פירעון חובו בעדיפות על פני נושים "רגילים"). זאת ועוד, יש לספק מידע מפורט על כמה מהחוב נגבה עד כה והאם ישנם חובות הדדיים, כך שהחוב לו טוען הנושה מתקזז עם חובות של הנושה כלפי החייב.

 

ישנן עוד דרישות רבות וקצרה היריעה מלפרטן, במיוחד במקרים בהם תביעת החוב מוגשת "באיחור", קרי בחלוף 6 חודשים מהמועד בו ניתן צו פתיחת הליכים.

ניתן ומומלץ להיעזר בכל הליכי חדלות הפירעון וגביית החובות בעורך דין המומחה בתחום, החל מהגשת התביעה ועד סיום גביית החוב. יש לזכור – בהליך חדלות פירעון קיים מתח מובנה בין החייב, שינסה להשאיר כמה שיותר מנכסיו אצלו, לבין הנושים, שהם בעלי אינטרס הפוך בדיוק.
יתרה מזאת, גם בין הנושים לעצמם עלול להיות מתח, שכן במקרים רבים "השמיכה קצרה מדי", וכל נושה שינסה לגבות את כל החוב שלו, יבוא בהכרח על חשבון גביית החוב של נושה אחר. כלומר, למעשה, בהליכי חדלות פירעון אין לנושים הבטחה שיוכלו לגבות את כלל החוב שלהם, ועל כן, לא מן הנמנע כי יש נושים אשר ינסו לנכס לעצמם עדיפות זו או אחרת בסדר הנשייה.
לאור כל אלה, מומלץ מאד להגיש את התביעה לגביית החוב באמצעות עורך דין מנוסה בתחום חדלות הפירעון.

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search